AVALEHEKÜLG


Lasteaia Naeratuse koduleht on viimati uuendatud 13.08.2020.a. 

  
Kiusamisest vaba lasteaed Keelekümblus Roheline koolTervist edendav lasteaed


!!! Lugupeetud lapsevanemad, kui te tahate saada rohkem info meie lasteaia elust, palun tutvuge vene keelse variandiga lasteaia kodulehel.

UUDISED


Uudised kooroonaviirusest Terviseametist 

Tallinna meetmed koroonaviiruse tõkestamiseks

COVID-19 iseloomustuse ja korduvalt kippuvad küsimused koos vastusetega on leitavad Terviseameti kodulehel.
NB! Lisaküsimuste korral palun pöörduda Terviseameti regionaalosakondade kontakttelefonidele:
1) Põhja regionaalosakond tel. 794 3700
2) Lõuna regionaalosakond tel. 5823 8267
3) Lääne regionaalosakond tel. 5301 0107
4) Ida regionaalosakond tel. 5340 3231EESTI KEELE ÕPPE TOETAMISE PROJEKT

Meie osalemine projektis on lõppenud. Tänu positiivsele kogemusele ja heale tulemusele eesti keele tunnid  3 -aastastel ja vanematel lastel nüüd hakkavad toimuma 3 korda nädalas.
Meie lasteaia kombeks on mitte ainult eesti keele õpetamine vaid ka tutvumine eesti kultuuriga ning kommetega. Kogenud õpetaja saatel lapsed külastavad nukuteatri etendusi ja vabaõhumuseuumi tunde. Viiakse läbi  eestikeelseid üüritusi lasteaedadega ning koolidega.
  
TALLINN LIHTSUSTAS ÕDEDE-VANDADE PANEKUT SAMASSE LASTEAEDA

Tallinnas muutus lasteaiakohta taotlemise kord nii, et pere saab senisest lihtsamalt panna õed-vennad samasse lasteaeda-muudeti nii Tallinna Haridusameti iseteeninduskeskkonda kui ka kohta taotlemise korda.

Ühe pere lapsed samasse lasteaeda

Tallinna Linnavalitsuse 12.aprill 2017 otsusega muudeti laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord nii, et eelisjärjekorras pakutakse lasteaias kohta lapsele, kelle õde või vend juba on sama lasteaia nimekirjas. Selleks täiendati kehtivat korda ( p.7 lg1) lausega "Lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba kohta olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses"

Määruse muudatus võimaldab eelisjärjekorras anda kohta pere teisele lapsele siis, kui

1. lasteaias on vastavas vanuserühmas vaba koht ning
2. lapsevanem on esitanud direktorile avalduse kohta saamiseks samas lasteaias, kus käib sama pere teine laps.

Iseteeninduskeskkond asub aadressil https://info.haridus.ee/Lasteaiakoht
Info allikas: http://www.tallinn.ee/est/haridus/


LASTEAIAS TOIDUKULU KATMINE PIIRMÄÄR

Lugupeetud lapsevanemad! Tallinna linn kehtestas alates 1.septembrist 2017 koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär 2,00 eurot päevas. 

Tallinna Linnavalitsuse määrus 20.september 2017 nr 2.