AVALEHEKÜLG


Lasteaia Naeratuse koduleht on viimati uuendatud 24.05.2021.a. 

  
Kiusamisest vaba lasteaed Keelekümblus Roheline koolTervist edendav lasteaed


!!! Lugupeetud lapsevanemad, kui te tahate saada rohkem info meie lasteaia elust, palun tutvuge vene keelse variandiga lasteaia kodulehel.

UUDISED
 


Lugupeetud lapsevanemad

Kutsume teie lapsi meie lasteaeda  sõimerühma ( vanus 1.5-3 a)  alatest 01.05.2021.a.
Kutsed saadetakse e-mailile lähtudes järjekorrast. 

Uudised kooroonaviirusest Terviseametist 

Tallinna meetmed koroonaviiruse tõkestamiseks


Projekt "Imelised aastad" 

Lasteaed Naeratus koostöös Tallinna Haridusameti ja TAI'ga (Tervise Arengu Instituut) pakub sel aastal Põhja-Tallinna lapsevanematele võimalust osaleda vanemlusprogrammis "Imelised aastad".

Programmi koolitustel õpitakse, kuidas kehtestada tõhusalt piire ja reegleid, kuidas last julgustada ja tunnustada, kuidas õpetada last tugevate tunnetega toime tulema, kuidas arendada last mängu abil, kuidas lahendada konflikte ning kuidas toime tulla stressiga. 


Projekt "Eestikeelsed õpetajad lasteaeda"

Alates 2020 aastast selles projektis osalevates rühmades eestikeelsed rühmaõpetajad kavandavad õppe- ja kasvatustegevused koostöös rühmaõpetajatega. Hommikuses vahetuses töötavad üheaegselt 2 õpetajat: üks suhtleb ja viib õppetegevust vene keeles, teine eesti keeles. Eestikeelne rühmaõpetaja juhendab ja viib läbi rutiinseid tegevusi, õues viib läbi õueõpet, õpetab ümbritseva looduse ja inimtegevusega seonduvat sõnavara. Eestikeelse õpetaja poolt korraldatavad vaatlused, mängud ning suhtlemine käib ainult eesti keeles, kasutades lapsele arusaadavaid võtteid (miimika, žestid, kehakeel, joonistamine, liikumine).