Avalehekülg


Lasteaia Naeratuse koduleht on viimati uuendatud 30.05.2024.a. 

  
Kiusamisest vaba lasteaed  Roheline koolTervist edendav lasteaed


UUDISED

Lugupeetud lapsevanemad! Kutsume Teid jälgima ka meie Facebooki lehteHead Lasteaed Naeratuse lapsevanemad!
 

  • Lasteaed Naeratus on kollektiivpuhkusel 01.07-14.07.2024

Lastead Naeratuse kokk puhkab 01.06-31.07.2024. Selleks perioodiks vajame toitlustamise teenust. Soovijatel palume saata oma pakkumised e-mailile direktor@naeratus.edu.ee
 

Munitsipaallasteaia kohatasuvabastus alates teisest lapsest

Alates 1. septembrist 2021 vabastatakse kohatasust lapsevanem alates teisest lapsest, kui tema kaks või enam last käivad Tallinna munitsipaallasteaias.

Alates 23. septembrist 2021 saab vabastuse saamiseks esitada lapsevanem taotluse haridusameti iseteeninduskeskkonnas info.haridus.ee/lasteaiakoht või paberkandjal, digitaalselt allkirjastatud lasteaia direktorile.


Lapsevanem, kes taotluse esitab, peab Eesti rahvastikuregistri andmetel elama lastega Tallinna linnas samal aadressil. Vanema osa vabastuse saab taotleda, kui lapsevanemal on nende laste osas kehtiv hooldusõigus.

Tallinna linna koolieelse lasteasutuse vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotluse saab esitada kui vanem ja lapsed vastavad määruse vabastamise tingimustele:

- taotluse esitaja elukoht on registreeritud lastega Tallinna linnas samal aadressil ja lapsed on Tallinna munitsipaallasteaia/ munitsipaallasteaedade nimekirjas.
- Taotluse esitamisel valib vanem lapse/d, kellele kohatasu vabastus määratakse. Kui pere teine laps on mängu-ja arendustoa ringi nimekirjas, siis selle lapse osas vanema osa vabastust ei saa rakendada, sest vanemad maksavad lepingu alusel ringitasu, kuid vanem saab taotleda vabastust teisele lapsele, kes on tavarühma nimekirjas.

Vanemad, kes esitavad taotluse septembrikuu jooksul, vabastatakse vanema osa maksmisest tagasiulatuvalt alates 1. septembrist. Kui taotlus esitatakse järgnevatel kuudel, siis vabastatakse vanem vanema osa maksmisest taotluse esitamise kuust.

Vanema osa maksmisest vabastus rakendatakse tähtajaliselt õppeaasta lõpuni (kuni 31. august) või lasteaiast lahkumise kuupäevani.

Lasteaia vahetamisel esitab vanem uue taotluse vanema osa maksmisest vabastamiseks.

Kui vanema, kes taotluse esitas ja/või lapse elukoht, kellele on määratud soodustus, ei ole Tallinn, siis vanema osa maksmise soodustus lõpetatakse.


____________________________________

Projekt „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas"

Alates 2020. aastast osaleb meie lasteaed projektis "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas". Eestikeelsed rühmaõpetajad kavandavad õppe- ja kasvatustegevused koostöös rühmaõpetajatega. Hommikuses vahetuses töötavad üheaegselt 2 õpetajat: üks suhtleb ja viib õppetegevust läbi vene keeles, teine eesti keeles. Eestikeelne rühmaõpetaja juhendab ja viib läbi rutiinseid tegevusi, õues viib läbi õuesõpet, õpetab ümbritseva looduse ja inimtegevusega seonduvat sõnavara. Eestikeelse õpetaja poolt korraldatavad vaatlused, mängud ning suhtlemine käib ainult eesti keeles, kasutades lapsele arusaadavaid võtteid (miimika, žestid, kehakeel, joonistamine, liikumine). Hetkel osalevad projektis kõik aiarühmad.

____________________________________


SIIN on infomaterjal „Kes aitab ja kuhu pöörduda, kui laps vajab rohkem tuge?“, mis on mõeldud erivajadusega lapse vanemale. Materjali eesmärk on toetada erivajadusega lapse vanemat ning lihtsustada abi leidmist.