AVALEHEKÜLG


Lasteaia Naeratuse koduleht on viimati uuendatud 06.01.2021.a. 

  
Kiusamisest vaba lasteaed Keelekümblus Roheline koolTervist edendav lasteaed


!!! Lugupeetud lapsevanemad, kui te tahate saada rohkem info meie lasteaia elust, palun tutvuge vene keelse variandiga lasteaia kodulehel.

UUDISED


Uudised kooroonaviirusest Terviseametist 

Tallinna meetmed koroonaviiruse tõkestamiseks

COVID-19 iseloomustuse ja korduvalt kippuvad küsimused koos vastusetega on leitavad Terviseameti kodulehel.
NB! Lisaküsimuste korral palun pöörduda Terviseameti regionaalosakondade kontakttelefonidele:
1) Põhja regionaalosakond tel. 794 3700
2) Lõuna regionaalosakond tel. 5823 8267
3) Lääne regionaalosakond tel. 5301 0107
4) Ida regionaalosakond tel. 5340 3231


Projekt "Eestikeelsed õpetajad lasteaeda"

Alates 2020 aastast selles projektis osalevates rühmades eestikeelsed rühmaõpetajad kavandavad õppe- ja kasvatustegevused koostöös rühmaõpetajatega. Hommikuses vahetuses töötavad üheaegselt 2 õpetajat: üks suhtleb ja viib õppetegevust vene keeles, teine eesti keeles. Eestikeelne rühmaõpetaja juhendab ja viib läbi rutiinseid tegevusi, õues viib läbi õueõpet, õpetab ümbritseva looduse ja inimtegevusega seonduvat sõnavara. Eestikeelse õpetaja poolt korraldatavad vaatlused, mängud ning suhtlemine käib ainult eesti keeles, kasutades lapsele arusaadavaid võtteid (miimika, žestid, kehakeel, joonistamine, liikumine).

EESTI KEELE ÕPPE TOETAMISE PROJEKT

Meie osalemine projektis on lõppenud. Tänu positiivsele kogemusele ja heale tulemusele eesti keele tunnid  3-aastastel ja vanematel lastel nüüd hakkavad toimuma 3 korda nädalas.
Meie lasteaia kombeks on mitte ainult eesti keele õpetamine vaid ka tutvumine eesti kultuuriga ning kommetega. Kogenud õpetaja saatel lapsed külastavad nukuteatri etendusi ja vabaõhumuseuumi tunde. Viiakse läbi  eestikeelseid üüritusi lasteaedadega ning koolidega.